Werkwoord


Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat er gebeurt of wat iets of iemand doet.

Voorbeelden:

Werkwoorden geven ook aan in welke tijd de zin staat: de verleden, tegenwoordige of toekomende tijd.

Voorbeelden: