Verwijswoorden


Een woord kan verwijzen naar iets wat al eerder genoemd is of vooruitwijzen naar iets wat nog genoemd gaat worden. Zon woord heet een verwijswoord. De woorden waarnaar verwezen wordt noem je antecedenten.

Voorbeelden van verwijswoorden die verwijzen naar personen zijn 'hij', 'zij', 'ze', 'hem', 'haar' en 'zijn'.

Voorbeelden: