Tekstdoel en tekstsoort


Als je een tekst gaat schrijven, doe je dat vaak met een doel.
Er worden vaak vier tekstdoelen onderscheiden:
amuseren, informeren, overtuigen en overhalen/activeren.

- Je spreekt van amuseren als een tekst de lezers wil vermaken.

- Als een tekst de lezers iets wil vertellen, spreek je van een informatieve tekst of van informeren.

- Een tekst heeft als doel overtuigen als de schrijver wil dat de lezer de mening van de schrijver overneemt.

- Als het doel overhalen is, probeert de schrijver de lezers wel of niet iets te laten doen. Het doel is de lezers te activeren.