Alinea's


Alinea’s maken een tekst overzichtelijker.
In kranten of tijdschriften is de eerste alinea vaak vetgedrukt.
De eerste alinea noemt men ook wel de lead.

In de eerste alinea staat het onderwerp en vaak ook de hoofdgedachte. De zin met de belangrijkste informatie wordt wel de kernzin genoemd. Vaak is dat de eerste of laatste zin.

De laatste alinea bevat de conclusie of samenvatting van de tekst.
De laatste alinea is het slot van de tekst.