Leestekens


Punt
Aan het eind van een zin schrijf je een punt.
Bij afkortingen gebruik je één of meer punten.

Als een zin eindigt op een afkorting gebruik je geen tweede punt.

Afgekorte bedrijfsnamen met hoofdletters en veelgebruikte woorden krijgen geen punten.

Titels en voorletters krijgen wel een punt: